Pridneprovsk
Author - Codikov V., Drawing - Tomash V.